لیست قیمت محصولات
نوع محصول ابعاد ضخامت تعداد ورق در پالت تعداد پالت در تریلی قیمت ریال
MDF خام واناچای تایلند 3.66×1.83 میل25 96 6  تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند 3.66×1.83
میل16 48 6  تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند 3.66×1.83
میل8 96 6  تماس بگیرید
MDF(آفکات)واناچای تایلند 61×3.66 میل16 144 6  تماس بگیرید
MDF(آفکات) DFM چین
61×3.66 میل8  282  6  تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند 1.22×2.44 میل25 40 10  تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند
1.22×2.44 میل18 55 10  تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند 1.22×2.44 میل16 62  10  تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند
1.22×2.44 میل12 83 10  تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند 1.22×2.44 میل8 125
10
 تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند 1.22×2.44 میل6 170
10
 تماس بگیرید
MDF خام اسکیچای تایلند 1.22×2.80
25میل
32
9
 تماس بگیرید
MDF خام اسکیچای تایلند 1.22×2.80 16میل 56
11
 تماس بگیرید
MDF خام اسکیچای تایلند 1.22×2.80 8میل
282
6
 تماس بگیرید
MDF خام ادونس تایلند 1.22×2.80 3میل
260
10
 تماس بگیرید
MDF خام دانگوا مالزی
1.83×2.44 16میل


 تماس بگیرید
MDF خام دانگوا مالزی 1.83×2.44 12میل


 تماس بگیرید
MDF خام دانگوا مالزی 1.83×2.44 8میل


 تماس بگیرید
MDF خام دانگوا مالزی 1.83×2.44 3میل
200
10
 تماس بگیرید
MDF خام DFM چین 1.83×2.44 3میل 230
10
 تماس بگیرید
MDF خام واناچای تایلند 1.83×2.44 3میل 360
7
 تماس بگیرید
MDF خام اسکیچای تایلند 220×280
8میل
90
7
 تماس بگیرید
MDF خام اسکیچای تایلند 220×280 5میل 144
6
 تماس بگیرید
MDF سفید مربوک مالزی 3.66×1.83 16میل 28
9
 تماس بگیرید
MDF سفید اورگرین مالزی 1.83×2.44 16میل 40 10  تماس بگیرید
MDF سفید  مغز ممتاز گلستان
3.66×1.83 16میل 32
9
 تماس بگیرید
MDF سفید لوح سبزg1  3.66×1.83 16میل 33
10
 تماس بگیرید
MDF سفید آرین سینا درجه 1
3.66×1.83 16میل 30
10
 تماس بگیرید
MDF سفید آفکات لوح سبزg1
61×3.66 16میل 108 8  تماس بگیرید
MDF سفید 1رو واناچای تایلند 1.22×2.44 16میل 56 11  تماس بگیرید
MDF سفید 3میل کاغذی گلاسه
1.83×2.44 3میل 250 10  تماس بگیرید
MDF سفید 3میل پرینتی
1.22×2.44 3میل 325 10  تماس بگیرید
MDF رنگی کاغذی 3میل راش+چری
1.22×2.44 3میل 325 10  تماس بگیرید
MDF رنگی کاغذی 6میل راش+چری 1.22×2.44 6میل 164 10  تماس بگیرید
MDF رنگی+سفید آذین چوب(برجسته)
3.66×1.83 16میل 30
9
 تماس بگیرید
MDF رنگی+سفید آذین چوب(براق) 3.66×1.83 16میل 30 9
 تماس بگیرید
MDF رنگی لوح سبزg1
3.66×1.83 16میل 32 9  تماس بگیرید
MDF رنگی با مغز آرین سینا درجه 1 3.66×1.83 16میل 30
9
 تماس بگیرید
نئوپان رنگی با مغز گنبد سوپر
3.66×1.83 16میل 30 9  تماس بگیرید
MDF رنگی یلدیز ترکیه
3.66×1.83 16میل      تماس بگیرید
MDF رنگی کاستامانا ترکیه
3.66×1.83 16میل

 تماس بگیرید
MDF رنگی فینسا اسپانیا
3.66×1.83 16میل      تماس بگیرید
MDF رنگی فلایدر آلمان
3.66×1.83 16میل 28
12
 تماس بگیرید
هایگلاس AGT ترکیه 1.22×2.80 16میل
ساده/چوب/باران  تماس بگیرید
هایگلاس یلدیز ترکیه
1.22×2.80 16میل هر پالت 20 ورق ساده+چوب  تماس بگیرید
هایگلاس WOODMARK ترکیه 1.22×2.80 16میل هر پالت 20 ورق باران+گلدار+هولوگرام
 تماس بگیرید
هایگلاس ANG/AGE ایران
1.22×2.80 16میل به صورت ورقی
ساده/چوب/باران
 تماس بگیرید
هایگلاس ANG/AGE ایران
1.22×2.44 16میل به صورت ورقی ساده/چوب/باران  تماس بگیرید
HDF یلدیز ترک 2قاب/4قاب
سایز*215

67-78-85-92
هر پالت200ورق
 تماس بگیرید
HDF یلدیز ترک 2قاب/4قاب سایز*215
103
هر پالت200ورق  تماس بگیرید
HDF چینی 3قاب بیضی ملچ
سایز*215   77-86-92-102 هر پالت250ورق  تماس بگیرید
فرمیکا سفید وایتبردی 1.22×2.44 0.5میل      تماس بگیرید
چندلایی هایکوپلکس ضد آب 1.22×2.44 18میل  35 20  تماس بگیرید
چندلایی PVSمالزی
1.22×2.44 18میل  35 20   تماس بگیرید
چندلایی FARLIN
1.22×2.44 18میل  35 20   تماس بگیرید
چندلایی PVSمالزی 1.22×2.44 9میل 70 10  تماس بگیرید
 نئوپان خام گنبد سوپر 3.66×1.83 16میل      
 نئوپان درجه 1 اسالم 3.66×1.83 16میل   هر تریلی 280ورق  تماس بگیرید
 نئوپان درجه 1 نکا 3.05×1.83 16میل   هر کامیون 220 ورق  تماس بگیرید
 نئوپان درجه 1 گنبد 1.83×2.44 16میل   هر تریلی 400ورق  تماس بگیرید
 نئوپان درجه 1 فضل نور
1.83×2.44 16میل   هر تریلی 400ورق  تماس بگیرید
 نئوپان درجه 1 خلخال 1.83×2.55 16میل   هر تریلی 400ورق  تماس بگیرید
 ام دی اف کاسپین 1.22×2.44 16میل      تماس بگیرید
pvc فومیزه ایرانی
1.22×2.44 16میل 50    تماس بگیرید
pvc فومیزه ایرانی
1.22×2.44 3میل 10    تماس بگیرید
pvc فومیزه چینی ضد خش 1.22×2.44 16میل هر 3عدد در کارتون    تماس بگیرید
pvc فومیزه چینی ضد خش 1.22×2.44 12میل هر 5عدد در کارتون    تماس بگیرید
pvc فومیزه چینی ضد خش 1.22×2.44 3میل هر 20عدد در کارتون    تماس بگیرید